Thông tin cần biết Archives -

Tin Tức

[8.2023] Đài PT - TH Bình Thuận thông báo tuyển dụng

[8.2023] Đài PT - TH Bình Thuận thông báo tuyển dụng

Để góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đáp ứng nhu cầu của khán, thính giả, Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận thông báo tuyển dụng các vị trí như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng:   06 Phóng viên: 02 Phát thanh viên 01 Kỹ thuật dựng phim 02 Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng 01 Công nghệ thông tin                          Điều kiện dự tuyển: Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận. ...

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2023

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết