clock
Đang Tải...

Đoàn công tác xúc tiến thương mại của tỉnh Bình Thuận đã có buổi hội đàm với chính quyền Thủ đô Viêng Chăn, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Lào.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT